Zarządzanie przedsiębiorstwem składa się z kilku rodzajów elementów, które jeśli są prowadzone w sposób poprawny, zapewniają odpowiednią (efektywną) pracę firmy. Mowa tutaj o planowaniu, które pozwala na określenie tego co chcemy osiągnąć prowadząc taką działalność, a także w jaki sposób chcemy to osiągnąć.

Kolejnym aspektem jest organizowanie, czyli innymi słowy wprowadzanie naszego planu w realizację, dzięki czemu możemy uzyskać określone efekty. Innym ważnym aspektem jest motywowanie, opierające się na pobudzaniu i zachęcaniu do pracy naszych pracowników. Ich efektywność i zaangażowanie w ogromny stopniu ma wpływ na uzyskiwane przez nas wyniki. I ostatnim, bardzo ważnym aspektem jest opisywane kontrolowanie.

To ono ma największy wpływ na efekty naszej pracy, gdyż dokładna kontrola potwierdza, czy wykonana praca jest zgodna z oczekiwaniami naszymi bądź oczekiwaniami jakie stawia nam klient.

Controling, gdyż tak mówi się na to zjawisko w języku angielskim, działa na pograniczu zarządzania, jak i funkcji kontrolnych. Jest to funkcja realizowana pośrednio przez dwie osoby tj. menadżera, jak i kontrolera.

Menadżer zajmuje tutaj stanowisko osoby zarządzające, które nadzoruje prowadzenie działalności gospodarczej, jak i odpowiada za straty wywołane błędami spowodowanymi przez błędne sprowadzenie kontroli.

Drugą osobą jest kontroler, czyli osoba, która zajmuje się pomiarem i ocena skutków prowadzenia określonej działalności gospodarczej, a także ponosi odpowiedzialność za to by uzyskane przez niego wyniki były przejrzyste do odczytania.

Sam controling to pewnego rodzaju miejsce, sektor na którym spotykają się te dwie osoby by zapewnić odpowiednie funkcjonowanie przedsiębiorstwa. To jakie mechanizmy działanie (mowa tu o systemie sprzężenia zwrotnego, jak i sprzężenia wyprzedzającego) wykorzystają osoby za niego odpowiedzialne, będzie miało inne skutki podczas prowadzenia przedsiębiorstwa.

Ostatecznie jednak samo kontrolowanie jest bardzo ważne by zachować jego rentowność i móc mówić o zysku.